Školské úrady

Ďalšie informácie získate kliknutím na názov úradu.

Meno Telefónne číslo Mobilné číslo Faxové číslo Štvrť Kraj
Školský úrad Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku +421 259 201 232 +421 918 828 009 +421 254 430 500 Bratilava
Školský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku +421 517 722 515 +421 918 828 214 +421 517 722 515 Prešov
Školský úrad Západného dištriktu ECAV na Slovensku +421 455 203 644 +421 907 213 000 +421 455 203 666 Zvolen

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.