Školy v Červenici

Ďalšie informácie získate kliknutím na názov školy.

Meno Telefónne číslo Mobilné číslo Faxové číslo Štvrť Kraj
Evanjelická špeciálna MŠ internátna +421 517 790 215 +421 918 585 147 +421 517 790 215 Tuhrina
Evanjelická ZŠ pre hluchoslepých internátna +421 517 790 215 +421 918 585 147 +421 517 790 215 Tuhrina
Evanjelická praktická škola internátna +421 517 790 215 +421 918 585 147 +421 517 790 215 Tuhrina

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.