"Čelíme výzve zúčastniť sa na utrpení Boha v rukách bezbožného sveta bez toho, aby sme sa snažili maskou náboženstva zakrývať bezbožnosť alebo ju premeniť. Kresťana nerobí kresťanom náboženský skutok, ale účasť na utrpení Boha v živote tohto sveta."

Dietrich Bonhoeffer


Školy v Košiciach

Ďalšie informácie získate kliknutím na názov školy.

Meno Telefón Mobil Fax Mesto Zriaďovateľ
Evanjelická MŠ (Muškátová) +421 556 220 247 +421 911 900 870 Košice Cirkevný zbor Košice - Terasa
Evanjelická MŠ (Exnárova) +421 905 155 749 Košice Cirkevný zbor Košice
Evanjelická ZŠ +421 905 155 749 Košice Košický seniorát
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského +421 556 815 611 +421 556 815 613 Košice Východný dištrikt

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.