Školy v Prešove

Ďalšie informácie získate kliknutím na názov školy.

Meno Telefónne číslo Mobilné číslo Faxové číslo Štvrť Kraj
Evanjelická MŠ +421 517 721 401 +421 915 272 023 Prešov Východný dištrikt
Evanjelická ZŠ +421 517 721 401 +421 915 272 050 Prešov Východný dištrikt
Evanjelické kolegiálne gymnázium +421 517 721 401 +421 915 651 991 Prešov Východný dištrikt

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.