"Odmenou za každý pohyb a rast v ktoromkoľvek rozmere je nielen radosť, ale i bolesť. Plne prežitý život je vždy plný bolesti. Jedinou alternatívou však je nežiť plne, alebo nežiť vôbec."

Morgan Scott Peck


Školy v Spišskej Novej Vsi

Ďalšie informácie získate kliknutím na názov školy.

Meno Telefónne číslo Mobilné číslo Faxové číslo Štvrť Kraj
Evanjelická MŠ +421 948 015 339 Spišská Nová Ves Cirkevný zbor Sp. N. Ves

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.