Alf Program na tvorbu interaktívnych úloh

Školské úrady

Ďalšie informácie získate kliknutím na názov úradu.

Meno Telefónne číslo Mobilné číslo Faxové číslo Štvrť Kraj
Školský úrad Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku +421 259 201 232 +421 918 828 009 +421 254 430 500 Bratilava
Školský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku +421 517 722 515 +421 918 828 214 +421 517 722 515 Prešov
Školský úrad Západného dištriktu ECAV na Slovensku +421 455 203 644 +421 907 213 000 +421 455 203 666 Zvolen

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.