Ďalšie školy

Ďalšie informácie získate kliknutím na názov školy.

Meno Telefónne číslo Mobilné číslo Faxové číslo Štvrť Kraj
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského (Bratislava) +421 267 288 250 +421 262 803 951 Bratislava Slovenská republika
Cirkevné centrum voľného času (Brestovec) +421 346 214 494 Brestovec Cirkevný zbor Myjava
Evanjelická praktická škola internátna (Červenica) +421 517 790 215 +421 918 585 147 +421 517 790 215 Tuhrina Východný dištrikt
Biblická škola (Martin) +421 433 240 260 Martin ECAV

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.