"Netráp sa pre mienku ľudí, ak ti nevyčíta svedomie!"

Martin Rázus


Ďalšie školy

Ďalšie informácie získate kliknutím na názov školy.

Meno Telefónne číslo Mobilné číslo Faxové číslo Štvrť Kraj
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského (Bratislava) +421 267 288 250 +421 262 803 951 Bratislava Slovenská republika
Cirkevné centrum voľného času (Brestovec) +421 346 214 494 Brestovec Cirkevný zbor Myjava
Evanjelická praktická škola internátna (Červenica) +421 517 790 215 +421 918 585 147 +421 517 790 215 Tuhrina Východný dištrikt
Biblická škola (Martin) +421 433 240 260 Martin ECAV

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.