"Nepozeraj sa na vzdelanie ako na korunu, ktorou sa chceš ozdobiť, ani ako na sekeru, ktorou si chceš zarábať na živobitie."

Talmud


Základné školy

Ďalšie informácie získate kliknutím na názov školy.

Meno Telefónne číslo Mobilné číslo Faxové číslo Štvrť Kraj
Evanjelická ZŠ (Bratislava) +421 252 967 389 +421 252 967 389 Bratislava Západný dištrikt
Evanjelická ZŠ pre hluchoslepých internátna (Červenica) +421 517 790 215 +421 918 585 147 +421 517 790 215 Tuhrina Východný dištrikt
Evanjelická ZŠ (Košice) +421 905 155 749 Košice Košický seniorát
Evanjelická ZŠ biskupa Jura Janošku (Lipt. Mikuláš) +421 445 514 073 +421 445 514 073 Liptovský Mikuláš Východný dištrikt
Evanjelická ZŠ (Martin) +421 433 240 251 Martin Východný dištrikt
Evanjelická ZŠ (Prešov) +421 517 721 401 +421 915 272 050 Prešov Východný dištrikt
Evanjelická ZŠ Zlatice Oravcovej (Rim. Sobota) +421 475 631 127 +421 475 631 127 Rimavská Sobota Rimavský seniorát

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.