Základné školy

Ďalšie informácie získate kliknutím na názov školy.

Meno Telefónne číslo Mobilné číslo Faxové číslo Štvrť Kraj
Evanjelická ZŠ (Bratislava) +421 252 967 389 +421 252 967 389 Bratislava Západný dištrikt
Evanjelická ZŠ pre hluchoslepých internátna (Červenica) +421 517 790 215 +421 918 585 147 +421 517 790 215 Tuhrina Východný dištrikt
Evanjelická ZŠ (Košice) +421 905 155 749 Košice Košický seniorát
Evanjelická ZŠ biskupa Jura Janošku (Lipt. Mikuláš) +421 445 514 073 +421 445 514 073 Liptovský Mikuláš Východný dištrikt
Evanjelická ZŠ (Martin) +421 433 240 251 Martin Východný dištrikt
Evanjelická ZŠ (Prešov) +421 517 721 401 +421 915 272 050 Prešov Východný dištrikt
Evanjelická ZŠ Zlatice Oravcovej (Rim. Sobota) +421 475 631 127 +421 475 631 127 Rimavská Sobota Rimavský seniorát

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.