Náboženská výchova

Metodické usmernenie o hospitáciách
V Dohode medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní z 13. mája 2004, v článku 2 bode 10 sa píše:

Čítať ďalej...

Usmernenie k vyučovaniu náboženskej výchovy v novom školskom roku


V  školskom roku 2013/14 bude možné opäť vyučovať na štátnych (verejných) a súkromných školách predmet Náboženská výchova. Z toho dôvodu vám zverejňujem niekoľko dôležitých pedagogicko-organizačných informácií k vyučovaniu.

Čítať ďalej...


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.