Metodické usmernenie o hospitáciách
V Dohode medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní z 13. mája 2004, v článku 2 bode 10 sa píše:

„Hospitáciu na vyučovaní predmetu náboženstvo a predmetu náboženská výchova vykonávajú osoby poverené príslušnou vrchnosťou registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Riaditelia škôl im umožnia túto činnosť vykonávať.“

Školskí dekani potrebujú k hospitáciám na školách menovací dekrét. Na hospitácii sa je potrebné vopred dohodnúť s riaditeľom školy.

Icon Document Oznámenie č. 395/2004 Z. z.
Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výchove a vzdelávaní.

Daniela Veselá | 6. 11. 2007

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.