Alf Program na tvorbu interaktívnych úloh

Školy

Spravodajstvo z diania na evanjelických školách ...

Reformácia 500 na EG JAK

EG JAK Reformácia 500
KOŠICE | V októbri 2017 si na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach pripomenú 500 rokov od začiatku reformácie cirkvi.

Čítať ďalej...

Prínos Reformácie pre sekulárny svet

Ľubomír Batka na EG JAK Košice
KOŠICE | 22. marca 2017 sa v priestoroch Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach konala verejná prednáška pri príležitosti jubilejného 500. výročia reformácie.

Čítať ďalej...

Zápis do 1. ročníka v Rimavskej Sobote

EZŠ Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota zápis
RIMAVSKÁ SOBOTA | Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote pripravuje zápis do 1. ročníka školského roka 2017/18.

Čítať ďalej...

Duševné zdravie maturantov

EG JAK Košice Predná Hora
KOŠICE, PREDNÁ HORA | Žiaci maturitných tried Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach sa 7. októbra 2016 zúčastnili exkurzie v Odbornom liečebnom ústave Predná Hora.

Čítať ďalej...

EKG v očakávaní výročia „500“...

EKG V očakávaní výročia 500
PREŠOV | Vo štvrtok 14. septembra 2017 v popoludňajších hodinách sa žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove stretli na "pizza párty", vylepšenej verzii doterajšej tradičnej septembrovej grilovačky.

Čítať ďalej...

Oslava Dňa učiteľov VD v Prešove

Deň učiteľov VD 2017
PREŠOV | 7. apríla 2017 sa v Prešove stretli učitelia škôl zriadených Východným dištriktom, aby oslávili sviatok učiteľského povolania.

Čítať ďalej...

Vianočným vlakom do Betlehema

Vianočná akadémia EZŠ Prešov
ESŠ v Prešove so svojimi žiakmi 1. stupňa ZŠ pripravila pútavú vianočnú akadémiu pre príbuzných a priateľov školy.

Čítať ďalej...

Jesenný projektový týždeň

EZŠ Prešov Projektový týždeň 2016
PREŠOV | Evanjelická základná škola v Prešove pripravila pre svojich žiakov týždeň projektového vyučovania.

Čítať ďalej...


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.