"Kedykoľvek sa snažíme uniknúť pred zodpovednosťou, činíme to tak, že túto zodpovednosť prenášame na iný subjekt. To však znamená, že tomuto subjektu, či už je to Osud, "spoločnosť", vláda firma alebo šéf, dávame nad sebou moc."

Morgan Scott Peck


Jesenný projektový týždeň

EZŠ Prešov Projektový týždeň 2016
PREŠOV | Evanjelická základná škola v Prešove pripravila pre svojich žiakov týždeň projektového vyučovania.

Počas chladného októbrového týždňa sme zrealizovali množstvo netradičných aktivít, exkurzií a besied, ktoré boli súčasťou tretieho ročníka Jesenného projektového týždňa na prvom stupni našej Evanjelickej základnej školy.Prvý deň sa niesol v téme Reformácie. Pripomenuli sme si blížiace sa 500 výročie, nielen formou besedy o živote Dr. Martina Luthera, ale aj prostredníctvom písania výpovedí dnešnej doby. Žiaci kriticky zhodnotili čo sa im na dnešnej dobe nepáči a sami navrhovali riešenia. Tematika reformácie sa počas týždňa zobrazila opätovne pri návšteve Dvorany na Biskupskom úrade Východného Dištriktu ECAV, kde nás privítala Ing. Zuzana Kožlejová a predstavila nám jej históriu. Následne sme navštívili aj Chrám Svätej Trojice, kde nám históriu predstavil riaditeľ školy PhDr. Marián Damankoš, PhD., ktorý žiakom zdôraznil dôležitosť Prešova v dejinách Evanjelickej cirkvi.  Počas utorka sme privítali na pôde školy rodičov, ktorí predstavili v jednotlivých triedach svoje povolanie. Naši žiaci sa započúvali do práce fotografa, lesníka, predajcu áut, manažéra, zdravotnej sestry, umeleckého kováča, cukrárky. Rodičom žiakov, ktorí si našli čas a odvahu porozprávať o svojom povolaní patrí naše poďakovanie. V stredu sme spoznávali rôznorodosť kultúr s pripomenutím si Európskeho dňa jazykov. Vo štvrtok sme si pochutnali na zdravom ovocí, maľovali sme chutné jedlá počas výtvarnej výchovy. Tí najstarší spracovali formou slohovej práce krásnu tému: Prečo jem slovenské potraviny? Piatok bol už tradične športovým dňom v telocvični, kde si žiaci vyskúšali nielen svoju rýchlosť, obratnosť a šikovnosť.

Ivana Majerníková | Učiteľka EZŠ v Prešove | www.esspo.sk | 7. 11. 2016

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.