Školy

Spravodajstvo z diania na evanjelických školách ...

Duševné zdravie maturantov

EG JAK Košice Predná Hora
KOŠICE, PREDNÁ HORA | Žiaci maturitných tried Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach sa 7. októbra 2016 zúčastnili exkurzie v Odbornom liečebnom ústave Predná Hora.

Čítať ďalej...

20 rokov novodobej existencie EKG v Prešove

20. výročie EKG v Prešove
PREŠOV | Evanjelické kolegiálne gymnázium začalo školský rok slávnostnejšie než obvykle.

Čítať ďalej...

Úspechy EG JAK v cudzích jazykoch

EG JAK študenti
KOŠICE | Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského v Košiciach potvrdzuje výborné výsledky vo vzdelávaní a výchove žiakov.

Čítať ďalej...

5. výročie Evanjelickej ZŠ v Prešove

Evanjelická základná škola v Prešove oslávila 5. výročie existenciePREŠOV | Evanjelická základná škola v Prešove oslávila 5. výročie svojho pôsobenia.

Čítať ďalej...

Jesenný projektový týždeň

EZŠ Prešov Projektový týždeň 2016
PREŠOV | Evanjelická základná škola v Prešove pripravila pre svojich žiakov týždeň projektového vyučovania.

Čítať ďalej...

Študenti po stopách Luthera

Výlet po stopách Luthera
25. apríla 2016 vyrazil autobus na týždenný študijno-poznávací zájazd so žiakmi evanjelických gymnázií.

Čítať ďalej...

Študent EG JAK s projektom v Arizone

Ivan Grega, Monika Barónová a Jozef Krištan
KOŠICE | Študent 4. ročníka Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach pocestuje na najprestížnejšiu vedeckú súťaž stredoškolákov na svete.

Čítať ďalej...

Evanjelická republika a Autoškola

EZŠ v Prešove v Škole v prírode
Veľký Slavkov - Bardejov | Evanjelická základná škola v Prešove má vo svojom Školskom vzdelávacom programe osobitú črtu v animačných programoch Školy v prírode.

Čítať ďalej...


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.