Vedomostná súťaž o reformácii

Reformačná súťaž 2017
Banská Bystrica | Po úspešnom prvom ročníku súťaže konanej v roku 2015 sa dňa 23. októbra 2017 uskutočnil v Banskej Bystrici 2. ročník celoslovenského kola Vedomostnej súťaže o reformácii.

Súťaž bola pripravená pre trojčlenné družstvá stredoškolákov misijno-vzdelávacím oddelením GBÚ a Školským výborom ECAV na Slovensku ako súčasť projektu „500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie“.

Súťaž  organizačne pripravilo Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici v budove Evanjelického spolku. Do súťaže sa prihlásili študenti evanjelických gymnázií z Martina, Liptovského Mikuláša, Prešova, Košíc, Banskej Bystrice a študenti z Bratislavského seniorátu.


Cieľom súťaže bolo podnietiť žiakov k štúdiu historických udalostí spojených s reformáciou doma aj v zahraničí. Poznať myšlienky reformácie, posilniť evanjelickú identitu a stať sa aktívnym členom svojho cirkevného zboru. Témy do súťaže, otázky a manuál k hodnoteniu priebehu súťaže pripravila odborná porota v zložení predseda: Marián Damankoš a členovia: Matej Oráč, Jana Bosáková, Ľubomír Batka a Roman Sarvaš. Zdroj literatúry pre súťaž boli vybrané texty z knihy Rolanda Baintona - Martin Luther.

Celoslovenské kolo súťaže pozostávalo z písomného testu,  ústnych odpovedí na kvízové otázky a ppt prezentácia určeného mesta reformácie, ktorú prezentovali jednotlivé súťažné družstvá. Hlavnou cenou súťaže bude 4-dňový zájazd „Po stopách M. Luthera“ pre víťazné družstvo a pedagogický dozor.

V prvom kole súťažiaci absolvovali písomný test, ktorý potvrdil pripravenosť všetkých družstiev. Testy absolvovali s minimálnymi rozdielmi v bodovom hodnotení. Do ďalšieho kola postúpili štyri družstvá s najvyšším počtom bodov. Záverečné kolo prinieslo napínavý boj, o konečnom víťazovi rozhodla až záverečná otázka.

Víťazi súťaže


1. miesto: Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši
2. miesto: Evanjelické gymnázium v Martine
3. miesto: Bratislavský seniorát (Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch a Stredná   odborná  škola technická v Piešťanoch)
4. miesto: Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove

Víťazom srdečne blahoželáme, všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie, či už na spoločnom zájazde „Po stopách M. Luthera“ alebo ďalšom kole vedomostnej súťaže.

Daniela Veselá | Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 16. 11. 2017

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.