Finále Biblickej olympiády

Biblická olympiáda 2018
MARTIN | Dňa 25. mája 2018 sa v priestoroch Evanjelickej spojenej školy a Biblickej školy v Martine  stretli súťažiaci na celoslovenskom kole Biblickej olympiády 2018.

Priebeh súťaže organizačne zabezpečovalo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku a priebeh súťaže riadila odborná porota. Odborná porota vybrala témy biblickej súťaže a pripravila propozície súťaže. Zo Starej zmluvy boli vybrané témy z Mojžiša a z Novej zmluvy umučenie, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Náročné testy súťažiaci zvládli na vysokej úrovni, čo je vidieť na bodovom hodnotení a percentuálnych výsledkoch.

Na celoslovenské kolo si prišlo zmerať sily 70 súťažiacich, ktorí súťažili v dvoch skupinách  štátne a cirkevné školy, ktoré boli rozdelené do štyroch kategórií.
 
Súťažiacich na pôde školy privítal  riaditeľ školy Jozef Sopoliga. Po privítaní a úvodnej pobožnosti, ktorú mal brat farár Marek Hrivňák z cirkevného zboru Súľov-Hradná, boli  súťažiaci rozdelení do tried podľa jednotlivých kategórií.
Biblická olympiáda je zaradená medzi predmetové súťaže a konala sa s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ďakujeme za dar Nadácii Jana Amosa Komenského, ktorá pre absolútneho víťaza darovala notebook. Tento rok sa víťazkou stala žiaka  Amália Polešenská z Evanjelickej základnej školy v Bratislave, ktorá súťažil v 1. kategórii a dosiahla najvyššie percento úspešnosti – 97,08%.

Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí súťaž podporili a aktívne sa podieľali na príprave súťaží na všetkých úrovniach − cirkevným zborom, školám, seniorátom. Ďakujeme koordinátorom aj tým, ktorí pripravovali žiakov na súťaže; odbornej porote za jej aktívnu prácu pri vypracovaní a hodnotení testov; bratovi riaditeľovi Jozefovi Sopoligovi, sestre duchovnej správkyni Janke Bosákovej a zamestnancom školy, ktorí nám umožnili využiť priestory školy a pripravili príjemné prostredie, vytvorili výborné podmienky pre súťaž.

Všetkým súťažiacim prajeme, aby získané vedomosti z Božieho slova vo svojom živote uplatňovali a podľa neho žili a víťazom srdečne blahoželáme.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA štátne školy VÝSLEDKOVÁ LISTINA cirkevné školy

Daniela Veselá | Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 28. 5. 2018

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.