Biblická olympiáda 2013/14

Biblia a mobil
Celoštátne kolo biblickej olympiády sa bude konať 2. júna 2014 na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2013/2014 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva, ktorá je zaradená medzi predmetové súťaže Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre náš každodenný život.

Podmienky súťaže

Prostredníctvom písomnej prihlášky do súťaže sa môže prihlásiť každá škola (štátna, súkromná a cirkevná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú Náboženskú výchovu alebo Evanjelické a. v. náboženstvo.

Písomnú prihlášku postupujúcich do celoslovenského kola, zašle seniorálny koordinátor a koordinátor pre cirkevné školy do 15. mája 2014 na adresu:

GBÚ ECAV na Slovensku
Misijno-vzdelávacie oddelenie
Daniela Veselá
P.O. Box 289
810 00 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 

Organizácia súťaže

Súťažiaci sa delia do dvoch skupín podľa typu škôl: a) štátne a súkromne školy, b) cirkevné školy.
 

Kategórie účastníkov Biblickej olympiády

1. kategória: 3. – 4. ročník ZŠ
2. kategória: 5. – 6. ročník ZŠ, príma
3. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ, sekunda – kvarta
4. kategória: celá stredná škola a ostatné vyššie ročníky osemročného gymnázia
 

Termíny jednotlivých postupových kôl


Štátne a súkromné školy
1. stupeň - školské - do 15. apríla 2014
2. stupeň - seniorálne - do 15. mája 2014
3. stupeň - celoslovenské - do 2. júna 2014

Cirkevné školy
1. stupeň - triedne - do 15. apríla 2014
2. stupeň - školské - do 15. mája 2014
3. stupeň - celoslovenské - do 2. júna 2014
 

Organizačné zabezpečenie


Štátne a súkromné školy

 
Školské kolá organizuje škola, súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy.
 
Seniorálne kolá organizuje príslušný seniorálny úrad (seniorálny koordinátor), súťažné testy pripravuje odborná komisia, hodnotí ich seniorálna komisia pozostávajúca z 5 členov
 
Celoslovenské kolo organizuje predseda koordinačnej rady s predsedom celoslovenskej odbornej komisie a príslušnou školou, v ktorej prebieha celoslovenská súťaž. Súťažné testy pripravuje a hodnotí odborná komisia.
 
 
Cirkevné školy
 
Triedne kolá organizuje a súťažné úlohy pripraví vyučujúci evanjelického a. v. náboženstva.
 
Školské kolá organizuje škola (školský koordinátor), súťažné testy pripravuje odborná komisia, hodnotí ich školská komisia pozostávajúca z duchovného správcu školy a2 členov.
 
Celoslovenské kolo organizuje predseda koordinačnej rady s predsedom celoslovenskej odbornej komisie a príslušnou školou, v ktorej prebieha celoslovenská súťaž. Súťažné testy pripravuje a hodnotí odborná komisia.
 

Všeobecne záväzné pokyny

Do seniorálneho a školského kola postupujú víťazi, ktorí obsadili 1. – 2. – 3. miesto
 v triednych kolách. Do celoslovenského kola postupujú víťazi každej kategórie, ktorí obsadili 1. miesto v seniorálnom a školskom kole z každej kategórie.
 
V prípade, že príslušná komisia v danej kategórii a type škôl zodpovedne zváži dosiahnuté výsledky účastníkov súťaže, nemusí byť udelené 1., 2. ani 3. miesto.
 
Seniorálni koordinátori a koordinátori na evanjelických cirkevných školách zodpovedajú za doručenie učebných, ale aj ostatných materiálov a informácií cirkevným zborom a učiteľom náboženstva.
 

Témy biblickej olympiády v školskom roku 2013/14


Stará zmluva - Králi (kráľ Dávid)
Nová zmluva - Ježišove reči
 

Stará zmluva
 
1.kategória (3.a 4.roč.)
Izraelskí králi Saul, Dávid, Šalamún
Učebný text od „Saul kráľom“ až po „Šalamún“ (vrátane) je v Svetle str. 41-52, nové vydanie Svetla str. 38-47.
 
2.kategória /5.-6. roč.,prima /
Izraelskí králi
Učebný text od „Saul kráľom“ po „Rozdelenie Šalamúnovej ríše“ a „Zajatie Židov a skaza Jeruzalema“ (vrátane) je v Svetle str. 41-53 a 58-59, nové vydanie Svetla str.38-48 a 53-54.
 
3.kategória /7.- 9.roč., sekunda, tercia, kvarta/
Kráľ Dávid
Učebný text je v Biblii: Prvá kniha Samuelova kapitoly 16–20; 24–26; Druhá kniha Samuelova kapitoly: 1–19,8 a 23 a 24.
 
4.kategória /Stredné školy, kvinta - oktáva/
Kráľ Dávid
Učebný text je v Biblii: Prvá kniha Samuelova kapitoly 16–20; 24–26; Druhá kniha Samuelova kapitoly: 1–19,8 a 23 a 24.
 
Nová zmluva
 
1.kategória /3.a 4.roč./
Ježišove reči
Pokúšanie Ježiša, Začiatok Ježišovej činnosti, Povolanie učeníkov, Mária a Marta, V sobotu, Bohatý mládenec, Ježiš priateľ dietok, Vyčistenie chrámu a obeť vdovy, Emauskí učeníci, Pri Tiberiadskom mori, Ježišovo vstúpenie na nebo.
Učebný text je v Svetle str.: 76-79,82,87,92,94,107,120-122. Nové vydanie Svetla str.: 66-68,71-72,75,79,80,92,101,102.
 
2.kategória /5.a 6. roč., prima /
Ježišove reči a Ježišove reči na vrchu
Pokúšanie Ježiša, Začiatok Ježišovej činnosti, Povolanie učeníkov, Mária a Marta, V sobotu, Bohatý mládenec, Ježiš priateľ dietok, Vyčistenie chrámu a obeť vdovy, Emauskí učeníci, Pri Tiberiadskom mori, Ježišovo vstúpenie na nebo.
Učebný text je v Svetle str.: 76-79,82,87,92,94,107,120-122. Nové vydanie Svetla str.: 66-68,71-72,75,79,80,92,101,102. Biblia Evanjelium podľa Matúša 5,1-7,29
 
3.kategória /7. - 9.roč.,sekunda,tercia, kvarta/
Ježišove reči
Učebný text je v Biblii: Evanjelium podľa Matúša
5,1 - 7,29 Ježišove reči na vrchu
10,5-42 Vyslanie apoštolov
16,1-12 Kvas farizejov a sadukajov
18,1-11 Kto je najväčší
18,15-20 Cirkevná kázeň
19,1-12 O prepúšťaní manželky
19,16-30 Bohatý mládenec
20,20-28 Zebedeovi synovia
22,15-22 O dani
22,23-46 O zmŕtvychvstaní, Suma zákona, Čí syn je Kristus
23,1-39 Ježišova reč proti farizejom
24,1-4 Ježiš predpovedá skazu Jeruzalema
24,5-28 Znamenia konca
24,29-44 Príchod Syna človeka
28,16-20 Rozoslanie učeníkov
 
4.kategória /Stredné školy, kvinta – oktáva/
Ježišove reči
Učebný text je v Biblii, Evanjelium podľa Matúša
5,1 - 7,29 Ježišove reči na vrchu
10,5-42 Vyslanie apoštolov
16,1-12 Kvas farizejov a sadukajov
18,1-11 Kto je najväčší
18,15-20 Cirkevná kázeň
19,1-12 O prepúšťaní manželky
19,16-30 Bohatý mládenec
20,20-28 Zebedeovi synovia
22,15-22 O dani
22,23-46 O zmŕtvychvstaní, Suma zákona, Čí syn je Kristus
23,1-39 Ježišova reč proti farizejom
24,1-4 Ježiš predpovedá skazu Jeruzalema
24,5-28 Znamenia konca
24,29-44 Príchod Syna človeka
28,16-20 Rozoslanie učeníkov
 
 
Daniela Veselá | Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 9. 1. 2014

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.