Prijímacie konanie na EBF UK

EBF UK Prijímacie konanie
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK prijíma prihlášky na štúdium v 4 študijných odboroch.

Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave oznamuje, že sa uskutoční prijímacie konanie pre záujemcov o štúdium na EBF UK v akademickom roku 2014/2015. Prijímacie konanie sa uskutoční do nasledujúcich študijných programov:

Odrážka modrá Evanjelická teológia (päťročné denné spojené magisterské štúdium):
- s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a. v.
- s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie

Odrážka modrá Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s druhým predmetom (trojročné bakalárske a nadväzujúce dvojročné denné magisterské štúdium):
-    anglickým jazykom a literatúrou (Bc., Mgr.)
-    nemeckým jazykom a literatúrou (Bc., Mgr.)
-    slovenským jazykom a literatúrou (Bc., Mgr.)
-    históriou (Bc.)
-    pedagogikou (Bc.)

Odrážka modrá Uvanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (trojročné denné alebo externé bakalárske štúdium).
Odrážka modrá Uvanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (dvojročné denné alebo externé magisterské štúdium).

Študijné programy v oblasti sociálnej pomoci organizujeme v spolupráci s odborníkmi z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

Informácie o jednotlivých programoch a podmienkach prijatia sú na www.fevth.uniba.sk. Prihlášky na štúdium je nutné podať písomnou a elektronickou (www.fevth.uniba.sk) formou.

Vytlačenú prihlášku je potrebné podpísať a s požadovanými potvrdeniami doručiť na adresu: Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava.

Prihlášku je škole potrebné doručiť do 31. marca 2014. ×
Ľubomír Batka | dekan EBF UK | 11. 03. 2014

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.