Školský výbor ECAV zasadal v Prešove

EKG Kolegiálne gymnázium
PREŠOV | Dňa 11. februára 2016 sa v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Prešove stretol Školský výbor ECAV na Slovensku na svojom pravidelnom zasadnutí.

Prítomných na rokovaní a pôde školy privítal a zasadnutie otvoril predseda Školského výboru ECAV Marián Damankoš. Úvodnou pobožnosťou poslúžil člen výboru brat Matej Oráč, duchovný správca Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Na rokovaní výboru sa okrem riadnych členov zúčastnili pozvané sestry Ľubica Sabolová a Zuzana Medveďová, ktoré boli určené za moderátorky pripravovaných pracovných seminárov, ktoré sa budú konať 10. - 11. marca 2016 vo Veľkom Slavkove.

Rokovanie školského výboru začalo kontrolou plnenia uznesení. Ďalším bodom programu bola príprava pracovných seminárov pre učiteľky materských škôl, prvého stupňa základných škôl, vychovávateliek v školských kluboch a učiteľov náboženstva na našich cirkevných školách. Členovia výboru ďalej schvaľovali Správu o činnosti Školského výboru ECAV v roku 2015, ktorú predložil brat predseda. Školský výbor riešil legislatívne úlohy z generálneho presbyterstva a synody – návrhy na novelizáciu zákona č.6/2010, legislatívny zámer a návrh zákona o vzdelávaní v ECAV a  vypracovanie Stratégie rozvoja evanjelického školstva na obdobie 2016 - 2025. V ďalšej časti programu sa hovorilo o projekte „500 protestantských škôl oslavuje 500. výročie reformácie“ a úlohách, ktoré členom výboru z tohto projektu vyplývajú. Program výboru pokračoval bodom o príprave exkurzie „po stopách reformácie“ v Nemecku pre víťazov vedomostnej súťaže, ďalej o učebniciach, činnosti metodického centra a súťažiach, ktoré sú pripravené v tomto kalendárnom roku. V bode rôzne brat predseda informoval o potrebe založenia Asociácie riaditeľov evanjelických škôl.

Členovia Školského výboru ECAV na Slovensku ďakujú za milé prijatie a možnosť rokovať v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Daniela Veselá | Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 19. 2. 2016

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.