Generálne presbyterstvo o vzdelávaní

Generálne presbyterstvo ECAV
BRATISLAVA | Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí 1. apríla 2016 rokovalo okrem iného o otázkach vzdelávania v ECAV.

V súvislosti s blížiacou sa synodou predložil Školský výbor ECAV na Slovensku na prerokovanie v GP niekoľko dokumentov, ktoré budú potom aj predmetom rokovania synody. GP schválilo zámer novelizácie CZ č. 6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve, ktorá reflektuje jednak zmeny v štátnej legislatíve, ktoré od roku 2010 nastali, a jednak praktické potreby vedenia škôl a zriaďovateľov.

Na synodu bude predložená aj školským výborom spracovaná stratégia rozvoja evanjelického školstva ako rámcový dokument strednodobých úloh ECAV na obdobie najbližších 10 rokov.

S cieľom byť účastníkom rokovaní organizovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo GP aj zámer založenia Asociácie evanjelických škôl Slovenska ako reprezentatívneho združenia škôl a školských zariadení a zriaďovateľov škôl v ECAV na Slovensku. V zámere, ktorý musí potvrdiť synoda, je zriadenie cirkevnej organizácie bez právnej subjektivity. Ako praktickú pomôcku na kontrolu vyučovacieho procesu evanjelického náboženstva na evanjelických cirkevných školách a náboženskej výchovy na štátnych a súkromných školách schválilo GP Hospitačný záznam. Školskí dekani a školskí inšpektori ECAV dostanú tak jednotný formulár a ECAV v priebehu niekoľkých rokov získa k svojim rozhodovaniam vyhodnotiteľný prehľad o kvalite vyučovania.

Školský výbor pracuje aj na legislatívnom zámere návrhu zákona o vzdelávaní. Ako podklad k pripomienkovému konaniu GP posúva návrh zámeru tohto zákona na vyjadrenie príslušným inštitúciám ECAV a evanjelickej verejnosti.

Predkladané návrhy


Odrážka Stratégia rozvoja evanjelického školstva na obdobie 2015-2025
Odrážka Legislatívny zámer návrhu zákona o vzdelávaní v ECAV
Odrážka Novelizácia zákona č. 06/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva
Odrážka Hospitačný záznam (odporúčaný formulár pre školských dekanov a školských inšpektorov ECAV)

Dušan Vagaský | Riaditeľ GBÚ | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 5. 4. 2014

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.