Školský výbor v Prešove

Školský výbor ECAV
PREŠOV | V Evanjelickej spojenej škole v Prešove sa 10. novembra 2017 stretli členovia Školského výboru ECAV na Slovensku na svojom pravidelnom zasadnutí.

Rokovania sa okrem členov výboru zúčastnili aj generálna právna zástupkyňa ECAV Zuzana Germanová a metodička Dana Naďová. Rokovanie začalo úvodnou pobožnosťou, ktorou poslúžil člen výboru brat Roman Sarvaš, farár v cirkevnom zbore v Babinej a predseda školského výboru Západného dištriktu. Predseda školského výboru brat Marián Damankoš privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom rokovania.

Po kontrole plnenia uznesení sa školský výbor riadil bodmi predloženého programu. Prvým bodom rokovania bola kontrola plnenia uznesení a stavu plnenia Plánu práce ŠV ECAV na rok 2017. Členia školského výboru diskutovali v ďalšom programe o aktuálnych otázkach slovenského školstva a následne sa zaoberali prípravou metodických seminárov a prípravou plánu práce na rok 2018. Brat Miroslav Čurlík informoval členov výboru o prípravách na založenie Asociácie evanjelických škôl. Metodička Dana Naďová podala informáciu o možnostiach práce metodického centra pre náboženskú výchovu. Tajomníčka GBÚ pre školy a náboženskú výchovu Daniela Veselá informovala o stave písania a tlačenia učebníc pre náboženskú výchovu, o konaní súťaží Biblická olympiáda, Duchovná pieseň a pláne ďalších súťaží v rámci plánu aktivít.

Po skončení zasadnutia Školského výboru ECAV na Slovensku sa konalo zasadnutie Správnej rady Fondu vzdelávania, ktorá sa zaoberala stavom účtu a predloženými žiadosťami.

Daniela Veselá | Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 11. 11. 2017

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.