Školstvo

Informácie o tom, čo sa udialo, alebo momentálne deje v evanjelickom školstve ...

Oceňovanie pedagógov počas dňa učiteľov

Deň učiteľov VD ECAV
MARTIN | Evanjelické cirkevné školy vo Východnom dištrikte si pripomenuli učiteľskú profesiu počas Dňa učiteľov 2014.

Čítať ďalej...

Výberové konanie na riaditeľa EMŠ Bratislava

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20 v Bratislave.

Čítať ďalej...

Rokovanie školského výboru

Damankoš Čurlík
BRATISLAVA | Generálny biskup sa zúčastnil pravidelného zasadnutia Školského výboru ECAV.

Čítať ďalej...


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.