Súťaže

Vedomostná súťaž o reformácii

Luther 2017 vedomostná súťaž
Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku vyhlasuje vedomostnú súťaž pre kolektívy.

Čítať ďalej...

Duchovná pieseň 2017

Súťaž Duchovná pieseň
Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku vyhlasuje 4. ročník speváckej súťaže v sólovom speve.

Čítať ďalej...

Biblická olympiáda 2017

Biblia detail
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2016/2017 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy.

Čítať ďalej...

Biblická olympiáda 2016

Biblia  mobil
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2015/2016 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy.

Čítať ďalej...

Blíži sa celoštátne kolo súťaže o reformácii

Luther 2017 vedomostná súťaž
Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku vyhlasuje vedomostnú súťaž pre kolektívy.

Čítať ďalej...


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.