Chystáme Biblickú olympiádu 2020

Biblia detail
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2019/2020 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy.

Cieľom súťaže je podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre každodenný život. Predmetom súťaže sú vybrané knihy a pasáže Písma svätého:

SÚŤAŽNÉ TÉMY   PRIHLÁŠKA   ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

Všeobecne záväzné pokyny


Odrážka Do súťaže sa môže prihlásiť každá škola, v ktorej žiaci navštevujú náboženskú výchovu / evanjelické náboženstvo / alebo evanjelické a. v. náboženstvo. (Podrobné informácie v: ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE.)

Odrážka Do seniorálneho a školského kola postupujú víťazi, ktorí obsadili 1. – 3. miesto v triednych kolách.

Odrážka Po uskutočnení seniorálneho a školského kola pošlú koordinátori súťaže do 20. apríla 2020 výsledkové listiny učastníkov s ich bodovým hodnotením na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Poradie postupujúcich určuje organizátor súťaže na základe stanovených kritérií v dokumente ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE.

Odrážka Koordinátori obdržia zoznam postupujúcich do celoštátneho kola do 24. apríla 2020.

Odrážka Koordinátori sú povinní zaslať prihlášky do celoslovenského kola súťaže do 15. mája 2020.

Miesto konania celoštátneho kola


Evanjelická spojená škola Prešov, Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov

Termín celoštátneho kola


5. júna 2020

Kategórie účastníkov


Súťažiaci sa delia do dvoch skupín podľa typu škôl:

- štátne a súkromne školy
- cirkevné školy

Podľa kategórií sa žiaci delia:

1. kategória: 3. – 4. ročník ZŠ
2. kategória: 5. – 6. ročník ZŠ, príma
3. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ, sekunda – kvarta
4. kategória: celá stredná škola a ostatné vyššie ročníky osemročného gymnázia

Termín jednotlivých stupňov súťaže

1. stupeň: do 30. marca 2020 
2. stupeň: 17. apríla 2020
3. stupňa: 5. jún 2020

Stupne postupových kôl platné pre všetky kategórie:
(štátne a súkromné školy / cirkevné školy)

1. stupeň - školské / triedne do 30. marca 2020
2. stupeň - seniorálne / školské kolo: 17. apríla 2020
3. stupeň - celoštátne kolo: 5. jún 2020

Organizačné zabezpečenie


Štátne a súkromné školy


1. stupeň: školské kolá
Odrážka organizuje škola
Odrážka súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy

2. stupeň: seniorálne kolá
Odrážka organizuje príslušný seniorálny úrad – seniorálny koordinátor
Odrážka súťažné testy pripravuje odborná komisia
Odrážka súťažné testy hodnotí seniorálna komisia v zložení: minimálne /3 členovia/ - predseda + 2 členovia

3. stupeň: celoslovenské kolo
Odrážka organizuje predseda koordinačnej rady s predsedom celoslovenskej odbornej komisie a príslušnou školou,
v ktorej prebieha celoslovenská súťaž
Odrážka súťažné testy pripravuje a hodnotí odborná komisia

Cirkevné školy

1. stupeň: triedne kolá
Odrážka organizuje a pripraví súťažné úlohy vyučujúci evanjelického a. v. náboženstva
 
2. stupeň: školské kolá
Odrážka organizuje škola - školský koordinátor
Odrážka súťažné testy pripravuje odborná komisia
Odrážka súťažné testy hodnotí školská komisia v zložení: /3 členná/- predseda /duchovný správca školy/+2 členovia

3. stupeň: celoslovenské kolo
Odrážka organizuje predseda koordinačnej rady s predsedom celoslovenskej odbornej komisie a príslušnou školou, v ktorej prebieha celoslovenská súťaž
Odrážka súťažné testy pripravuje a hodnotí odborná komisia


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.