Chystáme Duchovnú pieseň 2020

Súťaž Duchovná pieseň
Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku vyhlasuje 7. ročník speváckej súťaže v sólovom speve.

Spev je prirodzenou schopnosťou človeka vyjadrovať hlasom svoje vnútorné prežívanie. Pritom deti a mládež sa čoraz menej venujú spevu. Touto súťažou chceme jednak podchytiť hudobné talenty a dať im možnosť rozvíjať svoj dar, a zároveň motivovať k poznávaniu a spievaniu duchovnej piesne. Cieľovým zameraním súťaže je sólový spev.

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE PRIHLÁŠKA

Kto sa môže zúčastniť


Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci navštevujúci náboženskú výchovu ev. a. v. na štátnych a súkromných školách, ktorí zvíťazili v seniorátnom kole a žiaci evanjelických škôl, ktorí zvíťazili v školskom kole.

Kategórie účastníkov


0. kategória: Materské školy (nesúťažná kategória)
1. kategória: vek 6 až 8 rokov (od 1. ročníka základnej školy)
2. kategória: vek 9 až 11 rokov
3. kategória: vek 12 až 15 rokov
4. kategória: vek 16 až 20 rokov

Rozhodujúci je vek súťažiaceho v deň konania seniorátneho a školského kola.

Organizačné zabezpečenie


Súťaž je verejná a dvojúrovňová – školské/seniorátne a celoslovenské kolo.

Celoslovenské kolo

Dátum: 7. máj 2020
Miesto konania: Evanjelická spojená škola Martin, M. R. Štefánika 17
Predseda odbornej poroty: ThDr. Jana Bosáková, PhD.


Povinné piesne


Kategória - Materské školy:
1. pieseň – ľubovoľná detská kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

1. kategória:

1. pieseň – ľubovoľná pieseň z Evanjelického spevníka
2. pieseň – Detská kresťanská pieseň podľa vlastného výberu.

2. kategória:
1. pieseň – Evanjelický spevník 386 - Slnko spravodlivosti
2. pieseň – Kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

3. kategória:
1. pieseň – Evanjelický spevník 462 – K Tebe, Bože všemohúci (bez hudobného sprievodu)
2. pieseň – ľubovoľná pieseň z Evanjelického spevníka (s hudobným sprievodom)
3. pieseň – Kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

4. kategória:
1. pieseň – Evanjelický spevník 245 – Ó, láska Božia, láska večná (bez hudobného sprievodu)
2. pieseň – ľubovoľná pieseň z Evanjelického spevníka (s hudobným sprievodom)
3. pieseň – Kresťanská pieseň podľa vlastného výberu

Kritéria sólového spevu


Odrážka 1. povinná skladba má byť spievaná bez hudobného sprievodu, pričom je možné udať tóninu. Súťažiaci prednesie 2 slohy piesne spamäti.
Odrážka Ďalšie skladby majú byť do prevádzané jedným hudobný nástrojom (klavír alebo gitara). Hudobné nástroje budú na celoslovenskom kole k dispozícii. Na súťaž je možné priniesť vlastnú gitaru. Syntetizátory nie sú povoleným sprievodným nástrojom.
Odrážka Pieseň bude spievaná bez ozvučenia (bez mikrofónu).
Odrážka Piesne je možné transponovať.

Organizačné pokyny


Odrážka Pri registrácii predloží súťažiaci porote vlastný notový materiál k skladbe, ktorá nie je z evanjelického spevníka. (V prípade, že tak neurobí, nebude v súťaži hodnotený, môže sa zúčastniť nesúťažne.)
Odrážka Súťažiaci súťaží s vlastným korepetítorom.
Odrážka Súťažiaci nemajú možnosť predchádzajúcej skúšky v miestnosti, kde sa súťaží.
Odrážka Súťažiaci spieva všetky súťažné skladby naraz. (Súťažiaci je povinný sledovať časový priebeh svojej kategórie a byť v súťažnej miestnosti najneskôr počas vystúpenia predchádzajúceho súťažiaceho.)

Kritériá hodnotenia


Odrážka Porota bude hodnotiť úroveň hlasovej výchovy - intonáciu, frázovanie, dýchanie, celkový umelecký dojem.
Odrážka Podmienkou súťaže je spievanie spamäti.
Odrážka Výkony súťažiacich hodnotí trojčlenná porota bodmi (každý porotca v rozsahu od 1 do 10 bodov) pre každú pieseň. U každého súťažiaceho sa hodnotenia spočítajú a vydelia číslom tri.
Odrážka Presný spôsob hodnotenia je uvedený v dokumente Organizácia súťaže.


Všeobecne záväzné pokyny


Do celoslovenského kola postupujú víťazi kategórií (1. miesto) seniorátnych a školských (cirkevné školy) kôl. V celoslovenskom kole budú spoločné kategórie.

Výťazi seniorátnych a školských kôl sa prihlasujú do celoslovenského kola prostredníctvom písomnej prihlášky, ktorú zašle poverený koordinátor za cirkevnú školu / seniorát do 20. apríla 2020 na adresu:

GBÚ ECAV na Slovensku
Tajomníčka pre školy a Náboženskú výchovu
P. O. BOX 289
810 00 Bratislava

prípadne elektronicky na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.