Program IV. školskej konferencie ECAV

4. školská konferencia ECAV

Vo Veľkom Slavkove sa 20. - 21. marca 2015 (piatok - sobota) uskutoční školská konferencia na tému „Evanjelická identita ako jeden z cieľov vzdelávania“.

Účastníci budú hľadať odpovede na otázky: Čo je evanjelická identita? Prečo máme evanjelické školy? Čo ich robí evanjelickými? Ako sa buduje evanjelická identita? Hlavnými prednášajúci mi budú doc. Ľubomír Batka, Dr. theol., (dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, Bratislava) a prof. PhDr. Milan Portik, PhD., (prorektor Prešovskej univerzity v Prešove). Účasť na konferencii prislľúbil biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír Sabol.

Konferencia je určená učiteľom evanjelických materských, základných a stredných škôl, vyučujúcim evanjelického náboženstva, katechétom, kaplánom a farárom. Konferenciu organizuje Školský výbor ECAV za pomoci Fondu vzdelávania ECAV, spolku Slovenskí evanjelickí učitelia a Evanjelickej akadémie.

Program konferencie


PIATOK

09:00 - 10:00 Registrácia
10:00 - 10:30 Úvodná pobožnosť
10:30 - 12:00 Prednáška - Čo je evanjelická identita?
12:00 - 12:45 Obed
13:00 - 14:30 Prednáška - Metódy budovania identity u žiakov
14:30 - 15:00 Občerstvenie
15:00 - 18:30 Práca v sekciách
- - - - - - - - - - 1. Spôsoby budovania evanjelickej identity v MŠ (ISCED 0)
- - - - - - - - - - 2. Spôsoby budovania evanjelickej identity na prvom stupni ZŠ (ISCED 1)
- - - - - - - - - - 3. Implementácia evan. identity do vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty (ISCED 2 a 3)
19:00 - 19:45 Večera
20:00 - 20:30 Večerná pobožnosť

SOBOTA

07:00 - 07:45 Raňajky
08:00 - 08:30 Ranná pobožnosť
08:30 - 10:00 Prezentácia učebníc EVB a NAB a diskusia s autormi a vydavateľom
10:00 - 10:30 Občerstvenie
10:30 - 12:30 Prezentácia práce v sekciách
12:30 - 13:00 Záverečná pobožnosť
13:00 - 13:45 Obed
14:00 - 14:30 Odubytovanie

Prihlásenie na konferenciu


V prípade Vášho záujmu sa na konferenciu prihláste ELEKTRONICKÝM FORMULÁROM. Uzávierka registrácie je 16. marca 2015.

Dokumenty na stiahnutie


PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCIE PAPIEROVÁ PRIHLÁŠKA


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.