Finále súťaže Duchovná pieseň

Duchovná piseň 2016
MARTIN | V Aule Biblickej školy v Martine sa dňa 13. mája 2016 konal tretí ročník hudobnej súťaže v sólovom speve.

Súťaže sa zúčastnili sa deti a žiaci, ktorí postúpili so seniorálnych a školských kôl do celoslovenského kola. Evanjelická spojená škola a Biblická škola v spolupráci s Misijno-vzdelávacím oddelením GBÚ ECAV na Slovensku organizačne zabezpečila priebeh súťaže.

Vyhlasovateľmi súťaže je Školský výbor a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie. Propozície pripravila odborná porota v zložení Jana Bosáková predsedníčka a členovia: Jana Pastorková, Michaela Turčanová, Dana Naďová, Michal Janiga a Jozef Havrila. 

Cieľom súťaže je motivovať žiakov k poznávaniu a spievaniu duchovnej piesne. Vedecké prieskumy ukazujú, že deti a mládež sa veľmi málo venujú spevu. Súťažou chceme motivovať deti s hudobným talentom a dať im možnosť rozvíjať svoj dar.

Výkony súťažiacich hodnotila trojčlenná porota bodovaním. Súťažiaci mohli celkovo získať maximálne 60 bodov (1. a 2. kategória) alebo 90 bodov (3. a 4. kategória). Konečné hodnotenie súťažiacich bolo realizované formou zaradenia do zlatého, strieborného a bronzového pásma alebo udelením diplomu za účasť. V každej kategórii určila porota absolútneho víťaza podľa najvyššieho dosiahnutého počtu bodov.


Víťazi jednotlivých kategórií


1. kategória – deti od 4 do 7 rokov
Stela Kleinová – Evanjelická materská škola Spišská Nová Ves

2. kategória – žiaci od 8 do 11 rokov
Radovan Jančuška – ZŠ s MŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš

3. kategória – žiaci od 12 do 15 rokov
Anna Hroboňová – Evanjelická spojená škola Martin

4. kategória – žiaci od 16 do 20 rokov
Mária Hroboňová – Evanjelická spojená škola Martin
 
Súťaže sa zúčastnilo 37 súťažiacich. Všetci účastníci boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave súťažiacich, učiteľom a duchovným správcom, ktorí pripravili žiakov na súťaže. Ďakujeme za úžasný zážitok všetkým súťažiacim.

Poďakovanie patrí Biblickej škole, cirkevnému zboru a Evanjelickej spojenej škole v Martine za poskytnutie priestorov. Predsedníčke poroty za jej aktívnu prácu pri príprave a hodnotení súťaže, všetkým zamestnancom školy, ktorí pre nás pripravili príjemné prostredie a bezchybne organizačne zabezpečili priebeh súťaže. Zvlášť ďakujeme Natálii Kacianovej a Tomášovi Gulanovi za prípravu a pomoc pri súťaži. Víťazom, ale aj všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajem im, aby svoj talent  naďalej rozvíjali.

Výsledková listina

Daniela Veselá | Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 31. 5. 2016

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.