5. školská konferencia

ECAV vzdelávanie ao misijna stratégia
POPRAD | V dňoch 23. - 24. marca 2017 sa v priestoroch hotela Satel v Poprade uskutoční konferencia na tému „Vzdelávanie ako misijná stratégia“. 
 
Uzávierka registrácie je už 17. marca 2017. ×
 
V evanjelickej cirkvi prebieha dlhodobo diskusia o poslaní našich evanjelických škôl. Spočiatku boli tieto školy koncipované ako školy pre evanjelikov a dokonca existovali akési povinné kvóty pre počty evanjelických žiakov. Cirkev pri ich zriaďovaní myslela na takýto misijný priestor smerom do vnútra cirkvi. V dávnejšej histórii ale na našich školách neštudovali len evanjelickí žiaci. Pramene uvádzajú, že na našich školách študovala jedna tretina evanjelikov, jedna tretina katolíkov a jedna tretina židov. 
V súčasnej spoločnosti, kedy sa rušia hranice nie len geografické, ale aj kultúrne sa vytvára v našich školách rovnaký misijný priestor a to nie len do vnútra cirkvi ale najmä k sekulárnej spoločnosti. Určite možno súhlasiť s tvrdením, že buď bude Európa kresťanská, alebo prestane existovať. Buď bude Európa vzdelaná, alebo ju čakajú obdobia hospodárskych kríz. Preto je nevyhnutné vytvoriť aj pre naše školy stratégiu vzdelávania a túto pretaviť do stratégie misijnej. Vzdelaním ako formou misijnej stratégie sa bude zaoberať aj 5. školská konferencia ECAV.  V rámci konferencie budeme hľadať aj odpovede na otázky: Kto je našim misijným „prostriedkom“? Sú ním učitelia, alebo evanjelickí učitelia? Patria sem farári či duchovní správcovia? Aké podmienky máme v tomto smere vytvorené.  Akú podporu a personálnu prácu  realizujeme, alebo by sme mohli realizovať, aby sa misijný „nástroj“ zdokonaľoval a aby podával výkony?  Zamyslíme sa nad úlohou súčasného evanjelického školstva a tiež nad poslaním jednotlivých našich evanjelických škôl a ich špecifík. 
 
V príjemnom prostredí hotela Satel v Poprade si vypočujeme lídrov slovenského Evanjelického školstva. Kľúčovú prednášku príde predstaviť PaedDr. Dušan Havrila, PhD. Konsenior Košického seniorátu brat Havrila je zakladateľom základnej a materskej školy v Košiciach a predsedom skúšobnej komisie pre farárske skúšky pre cirkevné dejiny. Doterajšie fungovanie evanjelického školstva zhrnie predseda školského výboru EACV brat PhDr. Marián Damankoš, PhD. stratég a hlavný tvorca školskej legislatívy ECAV. Trojicu prednášajúcich uzatvára PhDr. Helena Pašiaková, PhD. Sestra Pašiaková je zakladateľkou Evanjelického gymnázia v Tisovci, laureátka medaily svätého Gorazda a štátneho vyznamenania prezidenta Slovenskej republiky. Svojimi skúsenosťami bude veľkým obohatením našej konferencie. 
 
Organizátori konferencie tiež mysleli na dostatok voľného času pre účastníkov. Je dobrou tradíciou, že veľa plodných myšlienok sa zrodí na našich konferenciách aj počas vzájomných neformálnych diskusií v kruhu priateľov z jednotlivých škôl.  Pozývame Vás teda srdečne do krásneho prostredia Vysokých Tatier hľadať hodnotný obsah, prežiť príjemné chvíle v kruhu priateľov, ale zažiť aj prítomnosť Hospodina pri odkrývaní tejto dôležitej témy súčasného evanjelického školstva.
 
PaedDr. Slavomír Hanuska | riaditeľ Evanjelického gymnázia Banská Bystrica | 25. 2. 2017

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.