Konala sa 5. školská konferencia

Školská konferencia ECAV 2017
POPRAD | V hoteli Satel v Poprade sa 23. – 24. marca 2017 konala 5. školská konferencia ECAV 2017.

Témou konferencie bolo „Vzdelávanie ako misijná stratégia“. Konferenciu zorganizoval Školský výbor ECAV na Slovensku, ktorý mal zároveň v predvečer konferencie svoje pravidelné zasadnutie.

Školský výbor sa na svojom zasadnutí zaoberal predovšetkým prípravou nadchádzajúcej konferencie a úlohami vyplývajúcimi z prijatých uznesení a plánov školského výboru. 
 
Školskú konferenciu otvoril brat predseda Školského výboru ECAV na Slovensku Marián Damankoš a privítal hostí, prednášajúcich a účastníkov konferencie. Predstavil tému konferencie. Úvodnou pobožnosťou poslúžil brat biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Na začiatku konferencie odznela prednáška pod názvom „Retrospektívny pohľad na rozvoj evanjelického školstva 1989-2017.“ V nej tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu Daniela Veselá predstavila súčasné evanjelické školy zriadené ECAV na Slovensku. V druhej časti prednášky predseda školského výboru Marián Damankoš hovoril o obnovení evanjelického školstva po roku 1989, o tom, prečo máme cirkevné školy, a o misijnom zámere prostredníctvom vzdelávania. Pred obedňajšou prestávkou sa prítomným prihovoril brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda. Pôvodne plánovaná prednáška brata Dušana Havrilu pre vážne rodinné problémy bola nahradená prednáškou Františka Korečku, duchovného správcu Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach pod názvom „Vývoj osobnosti – obraz Boha – duchovná zrelosť.“ 


Po krátkej prestávke sa účastníci rozišli do troch pracovných sekcií. Prvú moderovala sestra Ľubica Sabolová, riaditeľka Evanjelickej materskej školy v Prešove. Prítomné účastníčky si vypočuli referáty a diskutovali k téme „Spôsoby kresťanskej misie v materských školách“. Druhá sekcia sa zamýšľala nad témou „Spôsoby kresťanskej misie na prvom stupni ZŠ.“ Referáty a diskusiu moderovala sestra Zuzana Medveďová z Evanjelickej spojenej školy v Martine. Téma „Kresťanská misia vo vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť“ tretej sekcie, koreferáty a diskusiu viedol brat Matej Oráč, duchovný správca z Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Účastníci všetkých troch sekcií si vypočuli podnetné koreferáty z praxe s množstvom skúseností, námetov, inšpirácie a informácií, ktoré si mohli odniesť do svojej pedagogickej praxe. Večernou pobožnosťou brata Michala Findru, námestného farára v CZ Poprad, sa skončil prvý deň 5. školskej konferencie. 
 
Druhý deň konferencie začal rannou pobožnosťou sestry Karolíny Konopeusovej, duchovnej správkyne Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea v Bratislave. Následne sestra riaditeľka Evanjelického gymnázia v Tisovci Helena Pašiaková vystúpila s prednáškou „Nemôžeme múdrosť len získavať, musíme ju aj používať – naša misia, skúsenosti a výzvy“. Vo svojej obsiahlej prednáške predstavila vzdelávanie a prácu v gymnáziu, ktoré oslávi tento rok 25 rokov od svojho založenia. Druhú prednášku pod názvom „Ako mal Martin filipa/Filipa“ predniesol brat Tomáš Gulan z Evanjelickej spojenej školy v Martine. 

Školská konferencia ECAV 2017

V záverečnej časti konferencie boli zhrnuté a zhodnotené výstupy, návrhy a odporúčania z jednotlivých pracovných sekcií z predchádzajúceho dňa. Piatu školskú konferenciu ukončil záverečnou pobožnosťou brat farár Roman Sarvaš, zborový farár CZ Babiná, predseda školského výboru Západného dištriktu.
 
Daniela Veselá | Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 20. 4. 2017

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.