Duchovná pieseň celoslovensky

Duchovná pieseň
MARTIN | V Aule Biblickej školy v Martine sa 5. mája 2017 zišli žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl na štvrtom ročníku súťaže Duchovná pieseň.
 
Všetkých účastníkov privítal Jozef Sopoliga, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine. Súťaž otvorila biblickým slovom a modlitbou predsedníčka poroty Janka Bosáková, duchovná správkyňa školy. 
 
Súťaž pripravilo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku. Priebeh súťaže organizačne zabezpečila Evanjelická spojená škola v Martine. Súťaž sa konala aj vďaka finančnému príspevku z projektu Hoffnung für Osteuropa.

Duchovná pieseň 
Súťaž Duchovná pieseň je zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR medzi predmetové súťaže. Cieľom tejto súťaže je dať priestor hudobným talentom a pomôcť im rozvíjať tento dar, ako aj motivovať mladú generáciu k poznávaniu a spievaniu duchovných piesní. Súťaž je určená pre deti a žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu na štátnych školách a evanjelické a. v. náboženstvo na cirkevných školách, ale aj pre všetky deti, ktoré majú záujem o spev duchovných piesní. 
 
Súťaž sa konala v štyroch kategóriách, rozdelených podľa veku, a zúčastnilo sa na nej 36 súťažiacich, víťazov školských a seniorálnych kôl. Podľa propozícií spievali predpísané povinné piesne z Evanjelického spevníka a  duchovnú pieseň podľa vlastného výberu. Mohli byť sprevádzaní hudobným nástrojom.
 
Odborná porota pracovala pod vedením predsedníčky Janky Bosákovej, členovia poroty: Jozef Havrila, Jana Pastorková, Lucia Dobošová, Michaela Turčanová a Dana Grenová. Odborná porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť o víťazoch súťaže. 
 

Víťazi jednotlivých kategórií
 
:: 0. kategória – deti materských škôl
Odrážka Helena Batka - Evanjelická materská škola Betlehem Svätý Jur
 
:: 1. kategória – od 6 do 8 rokov
Odrážka Sarah Čabyová – CZ Ostrá Lúka, ZVS, ZŠ Hrnčiarska, Zvolen
 
:: 2. kategória – od 8 do 12 rokov 
Odrážka Matej Balogh – Evanjelická základná škola Bratislava
 
:: 3. kategória – od 12 do 15 rokov 
Odrážka Soňa Kmeťová – Evanjelická spojená škola Martin
 
:: 4. kategória – od 16 do 20 rokov
Odrážka Rebecca Abrman – CZ Háj, TUS, Spojená škola M. Galandu, Turčianske Teplice
 
Všetci účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomom. Úprimné poďakovanie patrí všetkým učiteľom a duchovným správcom, ktorí sa aktívne podieľali na príprave súťažiacich. Ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí pre prítomných pripravili svojimi výkonmi úžasný duchovný a umelecký zážitok. Ďakujeme aj odbornej porote a hlavne jej predsedníčke za aktívnu prácu pri príprave, organizácii a hodnotení súťaže, ako i všetkým zamestnancom školy, ktorí pre nás pripravili, príjemné prostredie a bezchybne organizačne zabezpečili priebeh súťaže. 

Duchovná pieseň 
Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim prajeme, aby svoj talent naďalej rozvíjali a nezabúdali predovšetkým spievať na Božiu slávu. 
 
Fotografie: Matej Borcovan
 
Daniela Veselá | Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 12. 5. 2017

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.