Seminár školských kapiel

Hudobný workshop školských kapiel
VEĽKÝ SLAVKOV | Pod Tatrami sa od 19. - 21. októbra 2017 v Mládežníckom centre ICHTHYS uskutočnil nultý ročník workshopu školských hudobníkov.

Pracovného workshopu sa zúčastnili žiaci Evanjelických gymnázií z Martina, Banskej Bystrice, Liptovského Mikuláša a Košíc. Seminár viedol Tomáš Gulan za asistencie duchovných správcov spomenutých škôl.


V úvodnom workshope predstavila každá skupina svoju obľúbenú pieseň, nasledovala kritická moderovaná diskusia, a spoločná hra. Žiaci sa venovali rozboru textu, harmónie, akordovým sekvenciám, stručne aranžmánu skladieb.

Nasledujúci deň žiaci pokračovali v trénovaní rôznych harmonizácií za pomoci "lomených akordov". Tomáš Gulan predstavil niekoľko piesní z Evanjelického spevníka s ukážkou rôznych harmonizácií a modernej dramaturgie skladieb. Piatkové stretnutie dopoludnia obohatilo zvukárske minimum, v ktorom sa školskí hudobníci a zvukári oboznámili s nastavovaním rôznych typov mikrofónov a prácou s mini, ozvučovaním nástrojov, spevu, spevokolu, prácou s mixážnym pultom.

Poobedňajší výlet do tatier bol kvôli zlému počasiu zrušený. Nahradilo ho opäť hranie, konkrétne "piesne na želanie", ich aranžovanie na želanie žiakov. Podvečerný gitarový workshop sa venoval barovým akordom so základom na 1., 2. a 3. strune. Na pretras sa dostala aj hymna "Hrad prepevný", jej harmonizácia, rytmická práca, dynamika a aranžovanie. Večerná spoločná hra všetkých zúčastnených (boomwhackers, handbells) otvorila otázku aktívnej participácie žiakov školy na speve počas školských Služieb Božích.

V sobotu sa hudobníci venovali piesňam na želanie a príprave skladieb Adventného obdobia. Na záver bolo potrebné zbaliť všetku techniku a vydať sa po intenzívne prežitých 48 hodinách domov.

Zhodnotenie organizátora workshopu


Je treba pozitívne hodnotiť nadšenie zo strany mladých o aktívnu účasť na duchovnej práci v školách. Na strane druhej, opakujúci sa repertoár a klišé prevzaté z evanjelikálneho prostredia je na škodu školských bohoslužieb na evanjelických školách. Chýba práca so starými skladbami (Evanjelický spevník).

Zo strany niektorých vedení škôl je obava materiálne a personálne podporiť spoločnú hru mladých hudobníkov. Na evanjelických školách chýbajú učitelia schopní odborne viesť hudobné inštrumentálne telesá.

Seminár tohto zamerania má v budúcnosti svoje vážne opodstatnenie. A je dobré ísť ešte ďalej. Nebolo by na škodu spojiť úsilie a zaangažovať do hudobnej práce so žiakmi evanjelických škôl okrem školského výboru viacero kompetentných: hymnologický a bohoslužobný výbor. Systematicky premýšľať nad cieľom, formou a efektivitou školských bohoslužobných foriem a hľadať spôsoby, ako "laikov" viac zapájať v liturgických častiach, do ktorých patria a v súčasnosti v nich chýbajú.

Aby stará historická pravda "kto spieva, dvakrát sa modlí," bola o kúsok efektívnejšie zhmotnená na súčasných školách. Autor tohto príspevku sa k tomuto dielu rád pridá a prispeje svojou troškou do mlyna.

Na záver VEĽKÁ vďaka sestre Danke Veselej a Školskému výboru za možnosť pripraviť a zrealizovať tento seminár!

Tomáš Gulan | Učiteľ na EG JAK Košice | eg.essmt.sk | 31. 10. 2017

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.