Znela „Duchovná pieseň“

Duchovná pieseň 2018
MARTIN | Dňa 4. mája 2018 sa v Aule Biblickej školy v Martine konal piaty ročník hudobnej súťaže v sólovom speve duchovnej piesne.

Zúčastnili sa ho deti a  žiaci, ktorí postúpili zo seniorálnych a školských kôl do celoslovenského kola. Evanjelická spojená škola a Biblická škola v Martine v spolupráci s Misijno-vzdelávacím oddelením GBÚ ECAV na Slovensku organizačne zabezpečili priebeh súťaže. Súťaž sa konala aj vďaka finančnému príspevku z projektu Hoffnung für Osteuropa.

Vyhlasovateľmi súťaže je Školský výbor a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie. Propozície pripravila predsedníčka poroty Jana Bosáková a členovia odbornej poroty. Jednotlivé kategórie súťažiacich hodnotili členovia poroty v zložení: Jana Bosáková, Jana Pastorková, Michaela Turčanová, Michal Janiga, Slávka Danielová a Stanislav Tichý.

Súťaž otvorila biblickým slovom a modlitbou predsedníčka poroty Jana Bosáková, duchovná správkyňa školy. Všetkých účastníkov privítal Jozef Sopoliga, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorá ponúkla svoje priestory a zabezpečila priebeh súťaže.

Výkony súťažiacich hodnotila vždy trojčlenná porota bodovaním. Súťažiaci mohli celkovo získať maximálne 60 bodov (1. a 2. kategória) alebo 90 bodov (3. a 4. kategória). Nultá kategória detí z materských škôl nie je hodnotená bodovaním. Konečné hodnotenie 1.-4. kategórie súťažiacich bolo realizované formou zaradenia do zlatého, strieborného a bronzového pásma alebo udelením diplomu za účasť. V každej kategórii určila porota absolútneho víťaza podľa najvyššieho dosiahnutého počtu bodov.

Víťazmi jednotlivých kategórií


1. kategória (deti od 6 do 8 rokov) > Tamara Ošková, EZŠ Bratislava
2. kategória (žiaci od 9 do 11 rokov) > Sarah Čábyová, 5. ZŠ Zvolen | Elizabeth Majdišová, EZŠ Martin
3. kategória – žiaci od 12 do 15 rokov > Svetlana Oružinská, ZŠ s MŠ Krajné
4. kategória – žiaci od 16 do 20 rokov > Soňa Kmeťová, ESŠ Martin

Cieľom súťaže je motivovať žiakov s hudobným talentom k poznávaniu a spievaniu duchovnej piesne a dať im možnosť rozvíjať svoj dar.

Výsledková listina

Súťaže sa zúčastnilo 31 súťažiacich. Všetci účastníci boli odmenení diplomom a vecnými cenami.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave súťažiacich a tiež Biblickej škole, cirkevnému zboru a Evanjelickej spojenej škole v Martine za poskytnutie priestorov. Predsedníčke poroty za jej aktívnu prácu pri príprave a hodnotení súťaže, všetkým zamestnancom školy, ktorí pre nás pripravili príjemné prostredie a bezchybne organizačne zabezpečili priebeh súťaže. Víťazom blahoželáme a všetkým prajeme, aby mohli svoj talent naďalej rozvíjali.

Daniela Veselá | Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 07. 5. 2018

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.