Noví americkí lektori na sústredení

ECAV noví americkí lektori
Noví americkí učitelia sa zúčastnili sústredenia pred začiatkom pôsobenia na slovenských evanjelických školách.


Aj tohto roku sa noví učitelia z USA zišli v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, aby sa v rámci orientačného týždňa od 10. do 17. augusta 2018 pripravili na pôsobenie na našich evanjelických školách.

Dobrovoľní učitelia z USA každoročne prichádzajú vyučovať vybrané predmety v anglickom jazyku na naše evanjelické školy. Spolupráca funguje na základe dohody uzavretej medzi ECAV na Slovensku, Evanjelickou luteránskou cirkvou v Amerike (ELCA), Luteránskou cirkvou − Missourská synoda (LCMS) a Ministerstvom školstva SR. 

V školskom roku 2018/2019 privítajú naše evanjelické gymnáziá 7 nových lektorov; 10 lektorov sa rozhodlo predĺžiť si svoje pôsobenie u nás aj v tomto školskom roku. Budú pôsobiť na bilingválnych gymnáziách v Bratislave, Košiciach, Tisovci, Liptovskom Mikuláši a Martine. Po dvojročných dobrých skúsenostiach pokračuje pôsobenie učiteľa z USA aj na Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.

Aj tento rok prišli noví učitelia na orientačný týždeň, ktorý je tradične prípravou pred ich pôsobením na evanjelických školách. V priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave sa pod vedením učiteľky Kathy Fredell, ktorá pôsobí už niekoľko rokov na Evanjelickom lýceu v Bratislave, oboznamovali so životom v strednej Európe, predovšetkým so životom na Slovensku, s našimi zvykmi, so slovenským jazykom, ako aj s učebnými metódami a školským systémom na Slovensku. 
(Fotografie: Mgr. Radomír Leicher)

Bohatý program orientačného týždňa zahrnul aj návštevu Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku v Bratislave, kde sa s nimi stretla tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu Daniela Veselá, ktorá ich privítala na Slovensku a v našej cirkvi. Prostredníctvom videoprezentácie im priblížila štruktúru a fungovanie ECAV na Slovensku a  evanjelické školy, ktoré má cirkev v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Na záver týždenného vzdelávania a spoznávania našej krajiny, sa noví učitelia stretli s pedagógmi z evanjelických škôl, ktorí si ich prišli prevziať a odviesť na miesta ich pôsobenia. Na záverečných službách Božích na EBF UK si vyprosili požehnanie pre svoju prácu a spoločne prijali Večeru Pánovu. Služby Božie viedol  regionálny zástupca Svetovej misie ELCA pre Európu Viking Dietrich spolu s bratom biskupom Západného dištriktu Milanom Krivdom, ktorý lektorov srdečne privítal, odovzdal im pozdrav od brata generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika. Na záver udelil každému učiteľovi osobné požehnanie a všetkým prítomným Áronovské požehnanie.

Poďakovanie za organizáciu a pomoc pri realizácii orientačného týždňa patrí predovšetkým sestre Kathy Fredellovej za jej aktívnu prípravu a láskavú komunikáciu, bratovi Petrovi Ciesarovi, ktorý svojím tlmočením pomohol preklenúť rečovú bariéru, aj zamestnancom Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK za pomoc a ústretovosť. Učiteľom, ktorí prišli pomôcť vzdelávať našich žiakov a učiť ich anglický jazyk, prajeme, aby ich prácu Pán Boh požehnal a dal im dostatok trpezlivosti a múdrosti v ich službe.

Daniela Veselá | Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 20. 8. 2018

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.