Alf Program na tvorbu interaktívnych úloh

Prihláška :: Seminár pre učiteľov náboženskej výchovy ECAV


Drahý záujemca o účasť na pracovnom seminári pre učiteľov ev. a. v. náboženskej výchovy,


vyplnením elektronického formulára sa záväzne prihlasujete na pracovný seminár, ktorá sa bude konať 23. - 24. augusta 2016 vo Veľkom Slavkove (Mládežnícke centrum ICHTHYS).

Po správnom vyplnení a odoslaní elektronického formulára Vám na Vašu e-mailovú adresu zašleme správu o tom, že sme obdržali Vašu elektronickú prihlášku.

Prosíme Vás, aby ste vyplnili všetky povinné polia.
Generated with MOOJ Proforms Basic 1.2
* Vyžadované informácie.
Priezvisko, Meno, titul: *
E-mail: *
Mobil: *
Cirkevný zbor:
Seniorát:
Škola (-y) na ktorej pôsobím:
Požadujem nocľah 23. 8. (utorok): *
Požadujem stravu: *
23. 8. Obed
23. 8. Večera
24. 8. Raňajky
24. 8. Obed

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.